Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Status på årets medlemskort [14. april]

Her kan du følge status på utsendelse av medlemskort gjennom sesongen.

13. april 2015: Ny utsendelse av medlemskort. Grunnet flytting har det denne gangen gått lang tid siden forrige utsendelse.

26. februar 2015: Alle registrerte innbetalinger er nå behandlet og postlegges i dag. Med rask postgang vil de fleste ha mottatt sitt medlemskort før årsmøtet i morgen kveld.

18. februar 2015: Alle registrerte innbetalinger er nå behandlet og kortene ble postlagt i dag tidlig. Forhåpentligvis kommer de frem i løpet av noen dager. Dersom det er noen som vil etterlyse sitt kort, eller har andre spørsmål rundt sitt medlemskap, kan man sende en mail til medlem@tornekrattet.no

Nye innmeldinger behandles fortløpende!

---

Merk at Tornekrattets vedtekter er endret når det gjelder familiemedlemskap, og antall voksne medlemmer i en familie:

§ 21) Kontingent for barn betales frem til og med fylte 15 år. Kontingent for voksne betales fra og med fylte 16 år. Kontingent for familie, utover egne barn, forutsetter at alle medlemmer har samme bostedsadresse. Et familiemedlemsskap kan maksimalt inneholde to voksne medlemmer (alle medlemmer anses som voksne etter fylte 16 år).

Det er noen som har fått automatisk fornyet sitt familiemedlemskap, hvor medlemskapet ikke er i tråd med vedtektene. Disse får et varsel om dette sammen med medlemskortene. Ta kontakt med medlem@tornekrattet.no dersom det er spørsmål rundt dette.

Flere nyheter