Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Kunngjøring: Ekstraordinært årsmøte 22.03.2014

I tråd med § 18 i organisasjonens vedtekter kunngjøres herved at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte.

Møtet vil finne sted lørdag 22. mars kl. 18:00 i konferanseavdelingen på Quality Alexandra Hotell hvor det vil bli servert kaffe og vann.

AGENDA:

  Sak 1    Valg av møteleder og referent
  Sak 2    Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Sak 3    Valg av to representanter til å undertegne protokollen
  Sak 4    Regnskap fra fjoråret
  Sak 5    Forslag om vedtektsendringer fremstilt av Vedtektskomiteen
  Sak 6    Innkomne forslag

Styret viser til § 15 og § 16 i organisasjonens vedtekter:

15. FORSLAG
Forslag til nye styremedlemmer må være valgkomiteen skriftlig i hende senest 7 dager før årsmøtet. Forslagene skal være styret skriftlig i hende, senest 5 dager før årsmøtet. Årsmøtesaker skal være styret skriftlig i hende senest 7 dager før årsmøtet. Benkeforslag godtas ikke.
16. STEMMERETT
Medlemmer som har betalt medlemsavgift for det året årsmøtet holdes har stemmerett. Medlemmer må ha fylt 16 år for å ha stemmerett ved årsmøtet. Stemmeretten er personlig og medlemsbevis må fremvises ved inngangen.

Resultatet av vedtektskomiteens jobbing vil bli presentert for medlemmene i en egen nyhetssak innen 12. mars. Medlemmer som ønsker innsyn i regnskapet kan få dette ved å kontakte styret@tornekrattet.no

Velkommen,
Styret

Flere nyheter