Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Kunngjøring: Ekstraordinært årsmøte 21.06.2014

I tråd med § 18 i organisasjonens vedtekter kunngjøres herved at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte.

Møtet vil finne sted lørdag 21. juni kl. 14:00 i konferanseavdelingen på Quality Alexandra Hotell hvor det vil bli servert kaffe og vann.

Merk.: Alkohol vil ikke bli tillatt medbragt på møtet, og synlig berusede personer vil bli nektet adgang.

AGENDA:

  • Sak 1 Valg av møteleder og referent
  • Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Sak 3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen
  • Sak 4 Reknes Ungdomshus
  • Sak 5 Forslag om vedtektsendringer fremstilt av Vedtektskomiteen
  • Sak 6 Innkomne forslag

Styret viser til § 15 og § 16 i organisasjonens vedtekter:

15. FORSLAG

Forslag til nye styremedlemmer må være valgkomiteen skriftlig i hende senest 7

dager før årsmøtet. Forslagene skal være styret skriftlig i hende, senest 5 dager 

før årsmøtet. Årsmøtesaker skal være styret skriftlig i hende senest 7 dager før 

årsmøtet. Benkeforslag godtas ikke.

16. STEMMERETT

Medlemmer som har betalt medlemsavgift for det året årsmøtet holdes har 

stemmerett. Medlemmer må ha fylt 16 år for å ha stemmerett ved årsmøtet. 

Stemmeretten er personlig og medlemsbevis må fremvises ved inngangen.

Velkommen,

Styret

Flere nyheter