Evig troskap til MFK
Tornekrattet
Foto: Cupfinale 2014 - billettinformasjon

Billettfordeling til Cupfinalen 2014

Nå har dagen endelig kommet hvor vi vet hvor mange billetter vi har til rådighet før årets Cupfinale! Vi har utarbeidet en fordelingsnøkkel vi føler vi kan stå inne for, og vi er (endelig) klare til å begynne å ta imot billett-søknader fra medlemsmassen.

Årets fordelingsnøkkel blir som følger:

 1. Livstidsmedlemmer som var innmeldte innen 24.09.2014 med sesongkort på inngang 13
 2. Medlemmer som var innmeldte innen 24.09.2014 med sesongkort på inngang 13
 3. Livstidsmedlemmer og medlemmer som var innmeldte innen 24.09.2014 men ikke har sesongkort på inngang 13
 4. Livstidsmedlemmer og medlemmer som meldte seg inn etter 24.09.2014

Hvorfor annerledes enn i fjor?

I utgangspunktet var vi veldig fornøyde med fjorårets fordelingsnøkkel, men vi har i år sett oss nødt til å endre på den allikevel. Dette henger sammen med premissene som er lagt til grunn for det antall billetter vi har mottatt til fordeling.

I fjor mottok vi totalt 400 billetter (200 fra NSA + 200 fra Molde FK) som vi stod fritt til å fordele til en medlemsmasse pålydende 471 medlemmer – altså vi hadde billetter til 84.93% av medlemmene våre.

I år har vi nok engang totalt 400 billetter å fordele. Vi har igjen mottatt 200 fra NSAs kvote på 400 billetter, og vi har nok en gang mottatt 200 fra Molde FKs kvote på 8267 billetter. Samtidig har medlemsmassen vår økt med 138 medlemmer i forhold til fjoråret – med andre ord så var vi 609 medlemmer per 24.09.2014.

Dette gjør at vi i år dessverre ikke har billetter til mer enn 65.68% av medlemsmassen – et tall vi veldig gjerne skulle ønske var høyere. 

I fjor ga klubben oss «flere billetter enn tiltenkt», noe vi var veldig takknemlige for. Dette ble gjort som «et argument for rekruttering», og vi finner det beklagelig at den rekrutteringen som har ført til økt medlemsantall ikke gjenspeiles i et økt antall billetter – til tross for at klubbens egen kvote har økt med over 2000 billetter sammenlignet med fjoråret!

Vi har forståelse for at klubben verdsetter sesongkort på inngangen, men finner det samtidig uheldig at dette legges som enerådende premiss for hvor mange billetter vi blir tildelt. Vi skulle mye heller ønske at det faktiske antall medlemmer - som uavhengig av hvor vidt de har sesongkort på inngang 13 eller ikke bidrar til å støtte laget - spilte inn i større grad. Om dette ikke skal ha noen påvirkning ender vi nemlig opp i en situasjon hvor våre medlemmer får nedsatt mulighet for å skaffe seg billett år etter år i takt med at Tornekrattet vokser.

Enda mer beklagelig blir det når vi får opplyst at de som har sesongkort på inngang 13 ikke vil kunne delta i Molde FKs billett-lotteri – spesielt når det er solgt mer enn 200 sesongkort på inngangen! Vi må dermed først og fremst dekke opp for de som ikke har noen andre muligheter til å skaffe seg billett – altså de som har sesongkort på inngang 13.

Med tanke på at det totale antall billetter har gått såpass kraftig opp fra fjoråret håper vi alle våre medlemmer får tak på billett, og vi beklager at vi ikke kan oppnå en så høy bedekningsgrad som vi skulle ønske. Med bakgrunn i dette håper vi våre medlemmer forstår hvorfor fordelingsnøkkelen har blitt endret til noe som kan fremstå mer urettferdig ovenfor de medlemmene som ikke bor i Molde og omegn.

Hvordan skaffer jeg meg billett?

I sammenheng med det som er nevnt ovenfor vil vi aller først oppfordre alle medlemmer som ikke har sesongkort på inngang 13 til å først forsøke å skaffe seg billett gjennom Molde FKs billett-lotteri. Ikke fordi vi, på noen måte, vil nekte noen av medlemmene å anskaffe seg billett gjennom Tornekrattet – men fordi vi ønsker å dekke opp størst mulig prosentdel av medlemsmassen.

Før vi går gjennom selve prosessen på hvordan du søker om å få billett fra Tornekrattet, ønsker vi å opplyse om følgende:

 • Det vil kun bli innvilget en -1- billett per medlem
 • Hver billett koster kr. 450,-
 • Innenfor hvert individuelle punkt av fordelingsnøkkelen vil billetter bli fordelt i henhold til ansiennitet
 • Av de totalt 400 billettene vil det bli «reservert» 29 billetter som følger:
  • 10 stk. til de som bidrar på Cupfinale-TIFOen
  • 14 stk. til Hovedstyret
  • 1 stk. til leder av Tornekrattet Øst
  • 1 stk. til leder av Tornekrattet Stavanger
  • 1 stk. til Medlemsansvarlig
  • 1 stk. til leder av Driftsstyret for Reknes Ungdomshus
  • 1 stk. til Driftsansvarlig for Reknes Ungdomshus
 • Om vi, mot formodning, skulle sitte igjen med billetter etter første fordelingsrunde vil de resterende billettene bli fordelt etter følgende fordelingsnøkkel:
  • Livstidsmedlemmer vil bli tilbudt en -1- ekstra billett hver
  • Personer som ikke er medlemmer av Tornekrattet, men som har sesongkort på inngang 13, vil bli tilbudt en billett om de melder seg inn i Tornekrattet.

Selve søknadsprosessen har i år blitt noe forandret. I stedet for å sende epost, går du til http://www.reknesungdomshus.no/cupfinale2014 og fyller ut skjemaet som ligger der. Søknader mottatt på annen måte vil bli automatisk avvist!

NB! Les nøye gjennom informasjonen som står over skjemaet da feilaktig informasjon eller forsøk på juks kan medføre at du ikke får noen billetter.

Skjemaet vil være aktivt frem tom. 19. oktober kl. 23:59 - som da altså er fristen for å sende inn søknad om billett. Etter at denne fristen har gått ut vil vi i styret bruke inntil en uke på å behandle søknadene før vi tar kontakt med samtlige søkere med svar på hvor vidt de har fått innvilget sin søknad eller ikke, samt informasjon om betaling og avhenting.

Mvh,
Styret i Tornekrattet

Flere nyheter