Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Referat fra Årsmøtets Del B for sesongen 2014

Her kommer referatet fra Årsmøtets Del B for sesongen 2014

Årsmøte del B

Alexandra hotell

30.11.14

Agenda

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av to -2- representanter til å undertegne protokollen
 4. Valg av tellekorps av minimum to -2- representanter
 5. Valg
 6. Diverse

1. Valg av møteleder og referent

Møteleder: Eivind Aanes Enstemmig vedtatt
Referent: Stefan Sætre Enstemmig vedtatt

 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden: Godkjent med notis om ikke alle har fått innkalling grunnet Mailklient og ikke publisert på nettsiden

3. Valg av to -2- representanter til å undertegne protokollen

Tore Hagset: enstemmig vedtatt

Grete Kvadsheim: enstemmig vedtatt

4. Valg av tellekorps av minimum to -2- representanter

Rune Heggemsli: enstemmig vedtatt

Reidar Sandblåst: enstemmig vedtatt

5. Valg

Valgkomiteens innstilling: enstemmig vedtatt i henhold til §37.1 i Tornekrattets vedtekter

Styret for 2015 er som følger:

 • Leder Svein Erik Jenset
 • Styremedlem Reidar Sandblåst
 • Styremedlem Torkild Tangen Fosseide
 • Styremedlem Andrea Lode
 • Varamedlem Eivind Nauste

Siden vi endret våre vedtekter på ekstraordinært årsmøte i sommer, må vi gjøre noen tilpasninger i forhold til disse . I § 37,2 står det at vi i oddetallsår, altså til neste år, skal velge for 2 år to styremedlemmer og ett varamedlem. Da vi under det ordinære årsmøtet i vinter valgte to medlemmer for to år, blir disse å regne som oversittere til neste år. Dette gjelder:

 • Stefan Sætre, sekretær
 •  
 • Linda Martinsen, kasserer

For å få et fulltallig styre kommende år anbefaler valgkomiteen at årsmøtet velger følgende for ett -1- år:

 • Varamedlem Lars Taylor

6. Diverse

Innkommet forslag: studenter som har folkeregisteradresse hjemme (selv om de bor på hybel) kan være med i familiemedlemsskap (dvs i praksis som andre hjemmeboende barn, selv om de er eldre og bor på hybel). Dette gjør det mer overkommelig for familier å være medlemmer og det vil forhåpentligvis bidra til flere medlemmer til Krattet. Slik som det er nå så er det lite aktuelt å kjøpe medlemskap for studenter fordi de må betale voksen pris og sjelden er hjemme og på kamp.

Styrets innstilling til innkommet forslag:

Et familiemedlemsskap kan maksimalt inneholde to voksne medlemmer. Alle personer anses som voksne etter fylte 16 år. Ellers holdes paragraf 21 uendret.

Det stemmes for innkommet forslag: 2 for/21 mot

Det stemmes for styrets forslag: 21 for/2 mot

Styrets forslag godkjennes med flertall av stemmene

Den nye vedtekten vil da bli som følger: § 21) Kontingent for barn betales frem til og med fylte 15 år. Kontingent for voksne betales fra og med fylte 16 år. Kontingent for familie, utover egne barn, forutsetter at alle medlemmer har samme bostedsadresse. Et familiemedlemsskap kan maksimalt inneholde to voksne medlemmer (alle medlemmer anses som voksne etter fylte 16 år).

Forslag til Årsmøte del A: Valgkomite velges av Tornekrattets øverste organ: Årsmøte

Antall stemmeberettigede: 23

 


 

 

_____________________

Grete Kvadsheim

_____________________

Tore Hagseth

Flere nyheter