Evig troskap til MFK
Tornekrattet

En oppdatering om #en6en

Vi varslet for en stund tilbake om at vi stiller oss bak NSAs #en6en kampanje for å gjeninnføre 3 kamptidspunkter. Kampanjen har fått mye oppmerksomhet, og i skrivende stund har 6 lag fra Tippeligaen meldt sin støtte.

Når man vet at Tippeligaen består av totalt 16 lag, så er 6 «påmeldte» langt fra et dårlig tall - det er over en tredjedel av klubbene som har gått langt for å si at «Vi verdsetter supporterne våre». Kristiansand Avis stilte tidligere denne uken spørsmålet «Tør klubbene sette supporterne først?» - et betimelig og viktig spørsmål for oss som supportere.

Det er dog kun en klubb vi virkelig bryr oss om – i denne saken som i alle andre – og det er vår egen klubb. Vi #ElskerMFK – og det gjør vi ikke bare nå som det er en pågående kampanje. Vi gjør det 24 timer om dagen, 365 dager i året – og vi gjør det helt uforbeholdent. Men per dags dato står de ikke oppført på listen av lag som støtter kampanjen.

Med bakgrunn i det har vi også vært i gjentatt dialog med Molde FK – og den dialogen kommer til å fortsette. Klubben har signalisert at de «er positive til å diskutere modell-endringer som legger til rette for supporterne, og som bidrar til å fylle stadion», men at de «ikke ønsker å ta stilling til kampanjens forslag før etter at saken har blitt styrebehandlet» – noe de «ser som naturlig å gjøre først når diskusjonen om neste medieavtale er på agendaen».

Videre uttaler administrerende direktør Tarje Nordstrand Jacobsen at «Uansett er dagens modell med flere enn tre kamptidspunkter låst i inneværende rettighetsperiode som løper ut 2016. Vi tror allikevel at vi sammen med Tornekrattet og alle våre andre supportere skal greie å mobilisere bedre enn noen gang til alle våre kamper i årets Tippeliga, og at vi også sammen skal finne en mest mulig optimal modell når det gjelder kampdager og kamptidspunkter i neste medieavtale».

Som vi tolker dithen at vi, i alle fall inntil videre, deltar uten den støttespilleren vi aller mest ønsket med på laget. Vi kommer til å jobbe aktivt for å gi denne kampanjen synlighet og oppmerksomhet. Både på tribunene, og i media. Samtidig vil vi fortsette å understreke for Molde FK hvor viktig dette er for oss.

Ordtaket går på at det er «bedre sent enn aldri», så det er absolutt ikke for sent å fatte den beslutningen vi mener er den eneste riktige. For dette er en viktig kamp – ikke bare for oss som er litt over gjennomsnittet interesserte – men for alle som har et hjerte for norsk fotball. Og hvis vi skal oppnå det kampanjen ønsker er vi avhengige av at klubbene støtter opp om den.

I likhet med journalisten fra Kristiansand Avis er vi skeptiske, men samtidig håpefulle.

Flere nyheter