Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Valgkomiteen trenger din hjelp!

Valgkomiteen - som består av Elin Kathrine Simensen, Tor Arne «Totto» Gujord og Grete Kvadsheim - er i gang med å finne kandidater til neste års styre, og trenger i den sammeheng din hjelp.

I tråd med vedtektene har styret fastsatt datoen for Årsmøtets del B til 21. november 2015 (fullstendig innkalling til årsmåtet vil utlyses separat) og da er det valg av styre for neste foreningsår som står øverst på agendaen.

§ 34)  Årsmøtets del B skal avholdes i løpet av november måned. Her gjennomføres valg av medlemmer til hovedstyret for kommende foreningsår. 

§ 37.2) To -2- styremedlemmer og ett -1- varamedlem velges inn på oddetallsår.

§ 29.3) For Årsmøtets del B skal forslag til ny leder og nye medlemmer i hovedstyret være valgkomiteen skriftlig i hende senest tjueen -21- dager før årsmøtet skal avholdes.

Vi ber de av dere som har forslag til kandidater om å oversende dette til valgkomiteen innen 31. oktober 2015 på følgende e-postadresse: valg@tornekrattet.no

 

 

Flere nyheter