Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Valgkomiteens innstilling til Årsmøtets del B for sesongen 2015

Vi har i kveld fått oversendt valgkomiteens innstilling for det kommende årsmøtet, og publiser den iht. vedtektene

Valgkomiteen informerer om at Grete Kvadsheim melder seg som innhabil i det som gjenstår av valgprosessen da hun har takket ja til en kandidatnominasjon.

Valgkomiteens innstilling for Årsmøtets del B for sesongen 2015 er som følger:

Styremedlem: Komiteen instiller Stefan Sætre på gjenvalg for to -2- år
Styremedlem: Komiteen instiller Lars Taylor på gjenvalg for to -2- år
Styremedlem: Torkild Tangen Fosseide ønsker å tre ut av sin post. Komiteen instiller nåværende varamedlem Randi Heder som kandidat for ett -1- år.
Varamedlem: Eivind Nauste ønsker å tre ut av sin post. Komiteen instiller Stian Simonsen som kandidat for ett -1- år.
Varamedlem: Komiteen instiller Tina Marie Urdshals Karlsvik og Grete Kvadsheim som kandidater for to -2- år.

Spørsmål rundt innstillingen bes rettes til valgkomiteen v/Elin Simensen.

PS: Årsmøtet del B finner sted lørdag 21. November 19.11 på Reknes Ungdomshus, vel møtt!

Flere nyheter