Evig troskap til MFK
Tornekrattet
Foto: Tornekrattet

Protokoll fra utsatt Årsmøte del B for sesongen 2015

Årsmøtets del B for sesongen 2015 ble avholdt 15. desember på Reknes Ungdomshus

Saksliste:

 1. Valg av dirigent for årsmøtet
 2. Valg av referent
 3. Valg av representater til å undertegne årsmøteprotokollen
 4. Valg av tellekorps
 5. Avstemning blant medlemmene som er fysisk til stede om årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten
 6. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres
 7. Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 8. Behandle forslag som er inkommet til årsmøtet i henhold til § 29
  • Endring av bankforbindelse
  • Godtgjørelse iht. § 50

Sak 1:

Som dirigent for årsmøtet ble Dag Erling Austvik valgt.

Sak 2:

Som referent for årsmøtet ble Andrea Lode valgt. 

Sak 3:

Til å undertegne protokollen ble Trygve Kjønvik og Heidi Hansen Raknes valgt.

Sak 4:

Som tellekorps ble Leif Øverland og Rune Heggemsli valgt. 

Sak 5:

Det vedtas enstemmig at årsmøtet ikke skal lukkes for offentligheten. 

Sak 6:

Det er 26 stemmeberettigede til stede og det framkom ikke innvendinger til innkalling og dagsorden. 

Sak 7:

Ingen fra valgkomiteen kunne være tilstede på årsmøtet, og valgkomiteens innstilling ble derfor framlagt av styreleder  Svein Erik Jenset. 

Valgkomiteens innstilling for Årsmøtets del B 2015 er som følger:

 • Styremedlem: Komiteen innstiller Stefan Sætre på gjenvalg for to – 2 – år. 
 • Styremedlem: Komiteen innstiller Lars Taylor på gjenvalg for to – 2 – år.
 • Styremedlem: Torkild Tangen Fosseide ønsker å tre ut av sin post. Komiteen innstiller nåværende varamedlem Randi Heder som kandidat for ett – 1 – år.
 • Varamedlem: Eivind Nauste ønsker å tre ut av sin post. Komiteen innstiller Stian Simonsen som kandidat for ett – 1 – år.
 • Varamedlem: Komiteen innstiller Tina Marie Urdshals Karlsvik og Grete Kvadsheim som kandidater for to – 2 – år. 

Svein Erik Jenset bad om skriftlig avstemming på valget mellom Tina Marie Urdshals Karlsvik og Grete Kvadsheim som varamedlem. 

Ved skriftlig avstemning ble det avgitt 26 stemmer. 

 • Grete Kvadsheim mottok 23 stemmer.
 • Tina Marie Urdshals Karlsvik mottok 2 stemmer.
 • Det ble avgitt 1 blank stemme. 

Årsmøtet gjorde slikt vedtak:

 • Stefan Sætre velges som styremedlem for to – 2 – år 
 • Lars Taylor velges som styremedlem for to – 2 – år 
 • Randi Heder velges som styremedlem for ett – 1 – år 
 • Stian Simonsen velges som varamedlem for ett – 1 – år 
 • Grete Kvadsheim velges som varamedlem for to – 2 – år 

Sak 8.1:

Styret har fremmet slikt forslag til vedtak:

 1. Årsmøtet godkjenner at styret begynner prosessen med å kartlegge markedet for andre løsninger. 
 2. Styret står fritt til å skifte bankforbindelse dersom kartleggingen skulle avduke en løsning styret tror kan forbedre og forenkle hverdagen. 

Vebjørn Hjelmseth fremmet forslag i møtet om nytt punkt 2:

"Bytte av bank må godkjennes ved avstemming i et årsmøte."

Det avholdes punktvis avstemming. 
Punkt 1: enstemmig vedtatt
Punkt 2: vedtatt med 23 stemmer. 

Årsmøtet gjorde slikt vedtak:

 1. Årsmøtet godkjenner at styret begynner prosessen med å kartlegge markedet for andre løsninger
 2. Bytte av bank må godkjennes ved avstemming i et årsmøte

Sak 8.2:

Styret har fremmet slikt forslag til vedtak:

I løpet av sesongen 2015 har styret bitt seg spesielt merke i den jobben Stig Berild, Geir Walther Sandvik og Mari Sætre har lagt ned på frivillig basis, og ønsker å anerkjenne den ekstra innsatsen.

 1. Årsmøtet godkjenner en økonomisk godtgjørelse pålydende NOK 1.000,- per person til de tre ovenfor nevnte personer. 


Årsmøtet gjorde slikt enstemmig vedtak:

 1. Årsmøtet godkjenner en økonomisk godtgjørelse pålydende NOK 1.000,- per person til de tre ovenfor nevnte personer. 

 

Signert protokoll oppbevares av styret og innsyn kan innvilges ved forespørsel.

Vi minner samtidig om at Årsmøtets del A for sesongen 2016 avholdes mandag 29. februar. Innkalling og alle relevante frister for innmelding av saker kan du se her:INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL A SESONGEN 2016

Flere nyheter