Evig troskap til MFK
Tornekrattet
Foto: Tornekrattet

Protokoll fra Årsmøtets del B

I går ble Årsmøtets del B for sesongen 2016 avholdt på Reknes Ungdomshus. Etter at selve møtet var over åpnet styret for innspill fra salen, hvor flere viktige temaer som bl.a. medlemsfordeler, rekruttering og hvordan fylle feltet ble diskutert.

PROTOKOLL

FRA

ÅRSMØTE DEL B I TORNEKRATTET

Dato:     17. november 2016

Tid:        20:00

Sted:     Reknes Ungdomshus

 

Saksliste:

Sak 1:    Valg av dirigent for årsmøtet

Sak 2:    Valg av referent

Sak 3:    Valg av representanter til å undertegne årsmøteprotokollen

Sak 4:    Valg av tellekorps

Sak 5:    Avstemning blant medlemmene som er fysisk til stede om årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten                              

Sak 6:    Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres

Sak 7:    Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 8:    Valg av leder

Sak 9:    Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer 

Sak 10:  Valg av medlemmer til valgkomité

 

Som dirigent for årsmøtet ble Svein Erik Jenset valgt, og som referent ble Andrea Lode valgt.

Til å undertegne protokollen ble Sølve Mikal Nerland og Line Karin Harstad valgt.

Som tellekorps ble Vibeke Helseth og Vebjørn Hjelmseth valgt.

Det vedtas enstemmig at årsmøtet ikke skal lukkes for offentligheten.

Det er 20 stemmeberettigede til stede og det framkom ikke innvendinger til innkalling og dagsorden.

 

Sak 8

Valg av leder

 

Valgkomiteen innstiller Svein Erik Jenset på gjenvalg for 2 – to – år.

Årsmøtet gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Svein Erik Jenset velges som styreleder for 2 – to – år.

 

Sak 9

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

 

Det skal velges tre nye styremedlemmer for 2 – to – år. Valgkomiteen innstiller Andrea Lode, Randi Merete Heder og Reidar Sandblåst.

Valgkomiteen innstiller Arnstein Aarø som nytt styremedlem for 1 – ett – år.

Valgkomiteen innstiller Stian Simonsen på gjenvalg som varamedlem for 2 – to – år.

Årsmøtet gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Andrea Lode, Randi Merete Heder og Reidar Sandblåst velges som styremedlemmer for 2 – to – år.

Arnstein Aarø velges som nytt styremedlem for 1 – ett – år.

Stian Simonsen velges som varamedlem for 2 – to – år.

 

Sak 10

Valg av medlemmer til valgkomité

 

Valgkomiteen innstiller Elin Simensen og Rune Aspås som ny valgkomité.

Årsmøtet gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Elin Simensen og Rune Aspås velges som ny valgkomité.

 

Protokollen ble undertegnet av Sølve Mikal Nerland, Line Karin Harstad og referent Andrea Lode. Protokollen vil bli oppbevart av styret.

Flere nyheter