Evig troskap til MFK
Tornekrattet
Foto: Tornekrattet

Innkalling til Årsmøtets del A 2017

Tornekrattets styre kaller med dette inn til årsmøte del A for sesongen 2017. Årsmøtet avholdes torsdag 23. februar kl. 19:11 i storsalen på Reknes Ungdomshus.

Bevertning: Styret vil stå for kaffe/ te

I henhold til vedtektene kan medlemmer fremme forslag til årsmøtet. Forslagene må være styret skriftlig i hende senest 2. februar 2017.

Sakslisten følger av vedtektene:

 1. Valg av dirigent for årsmøtet. Inntil dette er avgjort fungerer leder for hovedstyret fra forrige foreningsår som møteleder.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av to – 2 – representanter til å undertegne årsmøteprotokollen.
 4. Valg av tellekorps bestående av minimum to – 2 – personer.
 5. Avstemming blant de medlemmene som er fysisk til stede om årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten.
 6. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres etter at årsmøtet har avvist fullmakter/ forhåndsstemmer som ble for sent levert eller har mangelfullt innhold.
 7. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 8. Hovedstyrets beretning for forrige foreningsår, samt revidert regnskap som er avsluttet per 31. desember.
  1. Herunder også separat årsberetning og regnskap for RUH
 9. Påtroppende hovedstyres budsjettforslag og handlingsplan for kommende foreningsår.
  1. Herunder også separat budsjettforslag og handlingsplan for RUH
 10. Behandle forslag som er innkommet til årsmøtet i henhold til § 29.

Vedtektene kan leses i sin helhet her.

 

Dokumenter:

Flere nyheter