Evig troskap til MFK
Tornekrattet

1911 i faresonen

Styret i Tornekrattet ble på et møte med ledelsen hos Quality Hotel Alexandra sist onsdag informert om at Sportspuben 1911 stenges mandag 4. desember.

Dette kom ganske brått på, men siste ord i saken er enda ikke sagt. Styret har jobbet intensivt med denne saken siden da, og vi har allerede konkrete planer for hvordan vi skal ta kampen videre.

Dialog med den sentrale ledelsen i Choice vil bli innledet, samtidig som vi undersøker andre alternativer. Vi kan ikke å utdype dette nærmere på nåværende tidspunkt, men vi vil selvfølgelig komme med mer informasjon etter hvert som saken utfolder seg.

Da vi vet at dette er en sak som berører svært mange av våre medlemmer ønsker vi å invitere alle til å komme med sine innspill i denne saken ved å sende en e-post til styret@tornekrattet.no.

Evt. henvendelser fra media bes rettes mot styreleder via e-post leder@tornekrattet.no eller på telefon 416 34 413.

Flere nyheter