Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Innkalling til Årsmøtets del A 2018

Styret i Tornekrattet kaller med dette inn til årsmøte del A for sesongen 2018. Årsmøtet avholdes torsdag 8. mars kl. 19:11 i storsalen på Reknes Ungdomshus.

Bevertning: Styret vil stå for kaffe og kake.

I henhold til vedtektene skal årsmøtet egentlig avholdes i løpet av februar måned. Grunnet sykdom måtte vi dessverre utsette årsmøtet. 

Videre sier vedtektene at medlemmer kan fremme forslag til årsmøtet. Forslagene må være styret skriftlig i hende senest 15. februar 2018.

Saklisten følger av vedtektene:

 1. Valg av dirigent for årsmøtet. Inntil dette er avgjort fungerer leder for hovedstyret fra forrige foreningsår som møteleder.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av to - 2 - representanter til å undertegne årsmøteprotokollen.
 4. Valg av tellekorps bestående av minimum to - 2 - personer.
 5. Avstemming blant de medlemmene som er fysisk til stede om årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten.
 6. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres etter at årsmøtet har avvist fullmakter/ forhåndsstemmer som ble for sent levert eller har mangelfullt innhold.
 7. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 8. Hovedstyrets beretning for forrige foreningsår, samt revidert regnskap som er avsluttet per 31. desember.
  1. Herunder også separat årsberetning og regnskap for RUH
 9. Påtroppende hovedstyres budsjettforslag og handlingsplan for kommende foreningsår.
  1. Herunder også separat budsjettforslag og handlingsplan for RUH
 10. Behandle forslag som er innkommet til årsmøtet i henhold til § 29.

Vedtektene kan leses i sin helhet her.

OPPDATERING 22. FEBRUAR 2018

Saken er nå oppdatert med årsmøtepapirene. Du kan se / laste dem ned ved å trykke på lenkene under.

Flere nyheter