Evig troskap til MFK
Tornekrattet
Foto: Tornekrattet

Innkalling til Årsmøtets del A for sesongen 2019

Tornekrattets styre kaller med dette inn til Årsmøtets del A for sesongen 2019. Årsmøtet avholdes torsdag 21. februar kl. 19:00 på Syd West.

Bevertning: Styret vil stå for kaffe/ te/ vann.

 

I henhold til vedtektene kan medlemmer fremme forslag til årsmøtet. Forslagene må etter vedtektene være styret skriftlig i hende senest 21 dager før årsmøtet skal avholdes.

På grunn av tekniske problemer har denne årsmøteinnkallingen blitt publisert fire dager for sent. Fristene for innmelding av saker forskyves derfor fire dager - dette betyr at alle forslag må være skriftlig innmeldt 3. februar. Styret beklager forsinkelsen.

 

Saklisten følger av vedtektene:

 1. Valg av dirigent for årsmøtet. Inntil dette er avgjort fungerer leder for hovedstyret fra inneværende foreningsår som møteleder.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av to – 2 – representanter til å undertegne årsmøteprotokollen.
 4. Valg av tellekorps bestående av minimum to – 2 – personer.
 5. Avstemming blant de medlemmene som er fysisk til stede rundt hvor vidt årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten.
 6. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføres etter at årsmøtet har avvist fullmakter/ forhåndsstemmer som ble for sent levert eller har mangelfullt innhold.
 7. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 8. Hovedstyrets beretning for forrige foreningsår, samt revidert regnskap som er avsluttet pr. 31. desember.
 9. Påtroppende hovedstyres budsjettforslag og handlingsplan for kommende foreningsår.
 10. Behandle forslag som er innkommet til årsmøtet i henhold til §29.

 

Vedtektene kan leses i sin helhet her: http://www.tornekrattet.no/side/7

 

OPPDATERING 10. FEBRUAR 2019

 

SAK 8: HOVEDSTYRETS BERETNING FOR FORRIGE FORENINGSÅR

 

Styret har i 2018 bestått av:

 • Reidar Sandblåst – leder
 • Svein Erik Jenset – nestleder
 • Arnstein Aarø – kasserer
 • Andrea Lode – sekretær
 • Randi Merete Heder – styremedlem
 • Grete Kvadsheim – styremedlem
 • Vebjørn Hjelmseth – varamedlem
 • Rune Talset Aspås – varamedlem

 

Noen av de viktigste sakene styret har jobbet med i 2018 er:

 • Voldtektstiltalen
 • Samarbeid med 1911
 • Samarbeid med MFK ang. rekruttering

 

Tiltalen og rettssaken

Dette har vært den desidert tyngste og mest tidkrevende saken styret har jobbet med i året som var, om ikke den tyngste saken i hele perioden. Spesielt var det et stort trykk og enorm pågang fra media i månedene rundt rettssaken.

Styret har – som alle har fått med seg – valgt å ikke uttale seg i forbindelse med verken tiltale eller rettssak. Hovedsakelig begrunnes det med at slike saker involverer mange følelser og personlige synspunkter. Det er like mange meninger og holdninger som det er medlemmer i hele supporterklubben. For oss ble det derfor feil å skulle uttale oss på vegne av alle. Videre følte vi det ikke naturlig at en supporterklubb skal ha «en stemme» i en slik sak.

I tilknytning til tiltalen og rettssaken oppstod det også en relativt stor offentlig debatt om klubbens håndtering av saken. Engasjementet i debatten om hvorvidt spilleren burde brukes på laget eller ikke har vært svært stort, både internt i Tornekrattet og på landsbasis. Også i dette tilfellet var det mange ulike meninger og holdninger, og vi styret valgte igjen å ikke uttale oss.

Det vi likevel er sikre på at hele Tornekrattet er enige i, er at dette har vært en helt forferdelig trist og grusom sak. Først og fremst for de involverte, men også for klubben og byen.  

 

Samarbeid med 1911

Etter at det i desember 2017 ble avgjort at 1911 skulle fortsette å holde åpent, ble det inngått en ny samarbeidsavtale med hotellet. I denne ligger det blant annet at vi i Tornekrattet skal bidra med underholdning/ arrangementer på puben. En av de største suksessene i fjor var den månedlige fredagsquizen, ledet av Arnstein og Lars. Det har vært en økende interesse og de siste månedene har vi sett at flere og flere, også utenfor Tornekrattet, deltar med egne lag. Dette er vi veldig godt fornøyd med, og vi ser fram til at engasjementet rundt quizene øker også i år!

I tillegg til quiz har vi bidratt med flere arrangement, bl.a.;

 • Medlemskveld i februar. Tema for kvelden var årets Tifo’er, sanger, ambisjoner for 2018 og klubbens kjøp og salg av spillere.
 • Medlemskveld i september. Erling Moe, Leke James, Pawel Cibicki og Magnus Wolff Eikrem m.fl. deltok for en uformell prat. Tema var tiden i Molde, tanker for høsten og resten av sesongen.  Øystein Neerland kom også innom puben denne kvelden for å svare på de spørsmålene supporterne hadde.
 • Livepodcast med Moldepodd i mars. Gjengen fra Moldepodd hadde invitert Trond Strande, Knut Olav Rindarøy og Ole Bjørner Loe Welde.
 • Årsfesten for 2018 med middag på Verthuset og påfølgende kalas på 1911.

Vi har hatt et godt samarbeid med hotellet og de ansatte på 1911 gjennom hele året. Jevnlige møter og god dialog har gjort at samarbeidet om bl.a. de ovennevnte arrangementene har fungert svært godt.

 

Samarbeid om rekruttering

Rekruttering har vært et gjennomgående tema de siste årene. Til tross for flere forsøkte tiltak ser vi dessverre at det fortsatt er en vei å gå. I 2018 har vi prøvd å gjennomføre et par «stunts» på sosiale medier for å øke interessen, flere av dem i samarbeid med klubben og spillerne.

Før første serierunde i 2018 inngikk vi et samarbeid med spillergruppa. I februar gjennomførte vi en konkurranse for alle som allerede hadde kjøpt, eller ville komme til å kjøpe sesongkort på inngang 13, før 22. februar. Hovedpremien var på kr. 5000,-. Dersom vinneren i tillegg registrerte sesongkortet sitt på Tornekrattet på Prosjekt tilhørighet, økte summen til kr. 7500,-. Spillergruppa spyttet inn kr. 10000,- og styreleder gikk inn med sitt honorar. Det ble trekt 2 heldige vinnere der 1 fikk et reisegavekort på kr. 7500,-, og den andre på kr. 5000,-.

Vi gjennomførte også en kampanje i forbindelse med Black Friday. I samarbeid med klubben fikk vi mulighet til å tilby våre medlemmer sesongkort på inngang 13 til kr. 800,-. Tilbudet forpliktet til medlemskap i Tornekrattet for sesongen 2019.

I tillegg har vi hatt diverse konkurranser på sosiale medier gjennom hele året. Deltakelsen har vært høy og engasjementet rundt supportereffekter er definitivt til stede!

I 2018 har vi også gjennomført flaggborger før hver hjemmekamp. Vi, med Grete som primus motor, inviterte 10-12 spillere fra j12 og j13 i kretsen til å være med på flaggborg under innmarsj. Det har vært svært positiv respons fra lagene, og spillerne har vist stor glede over å bli invitert. Flere har i ettertid ytret ønske om å få være med ved flere anledninger. Alle som har stilt opp har sett kampen med oss på inngang 13, samt deltatt (i varierende grad) med flagging og synging. Klubben har stilt med gratisbilletter til barna og de voksne som deltok, samt gitt pølse og brus til jentene. Vi håper dette kan videreføres også i 2019-sesongen!

 

Borteturer

I 2018 arrangerte Tornekrattet, i regi av Ryk og Reis reisebyrå, totalt 4 borteturer.

Nordover:

Sesongens første bortekamp ble spilt mot de nordfra. Ryk og Reis sørget for overnattingstur med en ganske fin pakkepris for medlemmene. Ca. 45 medlemmer deltok på turen.

Kristiansund:

I juni ble det spilt bortekamp i Kristiansund. Som tidligere år fikk vi bare utdelt 50 billetter. Bussen, som vi var så heldige å få sponset av TOOLS, ble lett fylt og det var en gira gjeng som reiste tidlig lørdags morgen. Det ble også god stemning på puben i Molde for de som ikke fikk reise til Kristiansund.

Ranheim:

I mai var det klart for Tornekrattets første tur til Ranheim. Ryk og Reis hadde i kjent stil bestilt buss, og det var en fin gjeng på ca. 40 stk. som reiste på dagstur nordover. Resultatet diskuteres ei, men stemningen på bussen var upåklagelig begge veier!

Sandefjord

Årets siste bortekamp ble spilt i Sandefjord, og i samarbeid med Tornekrattet Øst ble det lagt til rette for ei fin samling i Oslo.. Alle måtte selv organisere reisen til Oslo, men Ryk og Reis reserverte hotellrom og sørget for et samlingssted for helga. TKØ sørget for buss til Sandefjord på kampdag.

 

Tribuneåret 2018

Nytt av året var at vi prøvde oss på en «sesongodkjenning» for bruk av pyro. Kort fortklart innebar det at vi kun søkte klubben for gjennomføring, uten å også måtte søke forbund/ brannvesen/ politi i forkant av hvert enkelt pyroshow. Men dette viste seg å ikke bli så enkelt som vi håpet på. I ettertid kom det fram at klubben – uten å informere oss – hadde justert og endret søknaden vår. Utfordringen for oss ble at lagerbeholdningen vår ikke samsvarte med det vi fikk innvilget.

Vi gjennomførte en del dialogmøter i for å rydde opp i problemet, og kom til slutt fram til en løsning som fungerte greit for begge parter. Uten at vi egentlig hadde noen storslåtte pyroshow som vil gå inn i noen form for Hall of Fame, så fikk vi fyrt opp litt ymse pyro på inngangen 5-6 ganger i løpet av sesongen.

Beklageligvis ble det på en hjemmekamp fyrt ulovlig pyro – både samtidig med vår egen fyring, og enda en gang senere i kampen. Vi hadde tett dialog med klubben i etterkant av dette, og vi ble tidlig gjort kjent med at klubben ønsket å sanksjonere mot gjerningsmennene. Vi argumenterte for at straffen ikke skulle være altfor streng da dette var snakk om førstegangs overtredelser, men samtidig støttet vi beslutningen om å sanksjonere da ulovlig blussing gjør det vanskeligere for oss – og også for andre supportergrupperinger i Norge – å få lov til å gjennomføre lovlig fyring!

 

Innmeldte saker:

REKNES UNGDOMSHUS

 1. Det ønskes at Årsmøtet skal ta stilling til om vi skal fortsette å drifte Reknes Ungdomshus, eller om Tornekrattet skal trekkes fra avtalen med virkning fra og med årsmøtedato.
 2. Årsmøtet godkjenner bruk av ekstern revisjon på regnskap for Reknes Ungdomshus, hvis dette er nødvendig.

 

ÅRSMØTE

Det bes om at Årsmøtet tar stilling til om det i fortsettelsen skal avholdes to ulike årsmøter, eller om Tornekrattet skal gå tilbake til ett årlig årsmøte.

 

MEDLEMSKAP

Endring av vedtektene angående medlemskap til barn/ ungdom, samt studentmedlemskap. Det bes om at Årsmøtet tar stilling til følgende:

 • Barn/ ungdomsmedlemskap endres fra 15 år til 18 år 
 • Innføring av studentmedlemskap 

 

SUPPORTERCAFE/ TREFFSTED FOR SUPPORTERE

Det bes om at Årsmøtet gir styret fullmakt til å jobbe med planer om å etablere et treffpunkt for supportere i Molde sentrum. Siden dette vil føre til bruk av midler fra Tornekrattets høyrentekonto, bes det om at Årsmøtet godkjenner dette. 

 

Flere nyheter