Evig troskap til MFK
Tornekrattet
Foto: Tornekrattet

Innkalling til årsmøte i Tornekrattet for sesongen 2020

NB: Dette er NY innkalling da det opprinnelige årsmøtet ble utsatt grunnet COVID-19 situasjonen.

Tornekrattets styre innkaller med dette til Årsmøte for sesongen 2020. Årsmøtet avholdes tirsdag 30. Juni kl 19.11 på Reknes Ungdomshus.

Bevertning: Styret vil stå for kaffe/te/vann.

I henhold til vedtektene kan medlemmene fremme forslag til årsmøtet. Forslagene må etter vedtektene § 29.1 være styret skriftlig i hende senest 14 dager før årsmøtet skal avholdes.

Fristen for skriftlig innmelding av saker til årsmøtet settes til 16. Juni 2020.

Sakliste i følge vedtektene:

 1. Valg av dirigent for årsmøtet. Inntil dette er avgjort fungerer leder av hovedstyret fra inneværende foreningsår som møteleder.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av to – 2 – representanter til å undertegne årsmøteprotokollen.
 4. Valg av tellekorps bestående av minimum to – 2 – personer.
 5. Avstemming blant de medlemmene som er fysisk til stede om hvor vidt årsmøtet eller deler av årsmøtet skal lukkes for offentligheten.
 6. Det totale stemmeantall oppleses og protokollføresetter at årsmøtet har avvist fullmakter/forhåndsstemmer som ble for sent levert eller har mangelfullt innhold.
 7. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 8. Hovedstyrets beretning for foreningsåret 2019, samt revidert regnskap som er avsluttet pr. 31 desember.
 9. Hovedstyrets budsjettforslag og handlingsplan for dette foreningsåret.
 10. Valg av leder.
 11. Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.
 12. Valg av medlemmer til valgkomite.
 13. Behandle forslag som er innkommet til årsmøtet i henhold til § 29.

Vedtektene kan leses i sin helhet her

Flere nyheter