Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Tornekrattet søker vakter

I forbindelse med at Inngang 13 nå er åpnet for alle igjen forplikter Tornekrattet seg til å stille med egne vakter på feltet i årets sesong. Vi søker derfor etter de som kan ta på seg litt ekstra ansvar og bidra til en videre utvikling.

Som en del av samarbeidet med Molde Fotballklubb, og som et av flere ledd i en prosess vi håper vil føre til økt rekruttering og flere medlemmer, vil Tornekrattet i år stille med egne vakter på feltet vårt. Hovedoppgaven blir å være en kontaktperson dersom noen skulle ha behov for dette, samt å håndheve indrejustisen på feltet.

Vi søker derfor etter noen frivillige blandt medlemmene som kunne tenke seg å ta på seg dette ansvaret. I utgangspunktet vil innsatsen bli belønnet med sesongkort på inngangen, men vi er også åpne for å spandere gratis bortetur(er) på de som stiller opp som vakt også på bortebane.

Vi håper på å få nok interesserte til å kunne la dette rullere litt da vi hverken forventer eller forlanger at noen skal være vakt på samtlige kamper gjennom sesongen.

Interesserte bes ta kontakt med styret@tornekrattet.no

Flere nyheter