Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Ekstraordinært årsmøte!

Ekstraordinært årsmøte i Tornekrattet avholdes tirsdag 11. juni kl. 19.11 - kl.20.30 på Reknes Ungdomshus. Saker på dagsorden er forslag om tillegg til vedtektene og avstemming over forestillt samarbeidsavtale med B.U.L. om drifting av Reknes Ungdomshus.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

I henhold til vedtektene for Tornekrattet §14, herunder del-punktet om innkallings frist, og  §18 kalles det inn til ekstraordinært årsmøte i Tornekrattet

14. TID OG INNKALLING
Årsmøtet, som er Tornekrattets høyeste organ, holdes i løpet av februar måned påfølgende år. Styret avgjør tidspunkt og sted. Medlemmene skal innkalles senest 2 uker før møtet.
18. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter også å innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis 2/5 av medlemmene krever det. Slik innkalling må skje innen 2 uker.

Bakgrunn for ekstraordinært årsmøte (saksliste):

  1. FORSLAG OM TILLEGG  TIL VEDTEKTENE
    • Under det ordinære årsmøtet kom det inn et forslag om et tillegg til vedtektene som ble nedstemt under premiss av at ordlyden skulle forbedres og re-lanseres ved neste høvelige mulighet.
  2. AVSTEMMING OVER FORESTILLT SAMARBEIDSAVTALE MED BONDEUNGDOMSLAGET
    • Tornekrattet har blitt forespeilet en samarbeidsavtale med B.U.L. vedrørende drifting av Reknes Ungdomshus; et lokale vi da vil kunne disponere som klubbhus, tifo-lokale, lagerplass o.l.​

Dato: Tirsdag 11. juni
Tid: kl. 19.11 – 20.30
Sted: Reknes Ungdomshus

Alle kommentarer, forslag og spørsmål kan rettes til styret@tornekrattet.no

MERK: For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha betalt kontingent for 2013.

Hjertelig velkommen.

Vennlig hilsen,

Styret i Tornekrattet

Flere nyheter