Evig troskap til MFK
Tornekrattet
Foto: Cupfinale 2013 - billettinformasjon

Slik skaffer du deg billett til Cupfinalen!

Her kommer endelig infoen om hvordan du, som medlem av Tornekrattet, kan skaffe deg billett til årets cupfinale.

Oppdatering #1 - 05.11.2013:

Vi beklager at vi enda ikke har begynt utdeling av cupfinalebilletter, men vi har fortsatt ikke mottatt våre 200 billetter fra NSA. For å unngå merarbeid, og mistanker om prioritering av enkeltmedlemmer så må vi nødvendigvis vente til de har ankommet.
Det purres daglig på NSA sin billettansvarlig, men så langt har vi ikke sett annet enn lovnader...

Vi vil informere på e-post, facebook og hjemmesiden vår så snart vi har nøyaktig info om utdelingen.

 


 

Tornekrattet har i år fått tildelt 400 billetter til cupfinalen som vi står fritt til å distribuere blandt våre medlemmer. Vi i styret ønsker å få til en mest mulig rettferdig fordeling, og har kommet frem til en fordelingsnøkkel vi føler oppfyller dette ønsket.

Før vi går videre til selve fordelingsnøkkelen ønsker vi å opplyse om følgende:

 • Innenfor hvert individuelle punkt av fordelingsnøkkelen vil billetter bli fordelt i henhold til ansiennitet
 • Det vil kun bli innvilget en -1- billett per medlem
 • Hver billett koster kr. 450,-

Av de totalt 400 billettene vil det bli "reservert" 30 billetter for å belønne de som bidrar på cupfinale-TIFOen (10), "ledelsen" i TK Øst / TK Stavanger (2 + 2), medlemsansvarlig (2) og styret i Tornekrattet (14). Disse personene vil da ikke være kvalifiserte til å oppnå billett gjennom fordelingsnøkkelen under.

Fordelingsnøkkelen for de resterende 370 billettene blir da som følger:

 1. Medlem per 26.09.2013 med sesongkort på Inngang 13
 2. Medlem per 26.09.2013 med sesongkort andre steder på Aker stadion, og/eller medlemmer som bidrar aktivt i TK Øst / TK Stavanger
 3. Livstidsmedlem per 26.09.2013 som ikke faller inn under punkt 1 eller 2
 4. Medlem per 26.09.2013 som ikke faller inn under punkt 1, 2 eller 3
 5. Medlem som har meldt seg inn i Tornekrattet etter 26.09.2013

Fremgangsmåte for å søke om billett.

NB: Dette gjelder samtlige medlemmer som ønsker billett, inkl. de personene som allerede har kontaktet oss.

 1. Send en epost til cupfinale@tornekrattet.no innen søndag 20.10 kl. 23:59
  • Det er selvfølgelig mulig for flere medlemmer, f.eks. en familie, å søke i en og samme epost.
  • Det vil ikke ha noen innflytelse om man registrerer seg i starten eller slutten av søkeperioden. Det hjelper heller ikke å søke flere ganger.
  • Personer som forsøker å jukse til seg flere billetter enn hva som er tiltenkt i henhold til fordelingsnøkkelen kan bli eksludert fra muligheten til å anskaffe seg billett(er) gjennom Tornekrattet.
  • Eposten må inneholde følgende:
   • Navn (på hvert enkelt medlem)
   • Telefonnummer

Den 21. oktober vil vi i styret gå i gang med å behandle de innkomne søknadene og vi regner med å ha besvart samtlige søknader i løpet av uken, dvs. senest fredag 25.10. Svarmailen vil inneholde nødvendig info om betaling og avhenting av billett.

Om vi skulle sitte igjen med billetter til overs etter første runde av fordelingen vil vi fordele disse som følger:

 • Livstidsmedlemmer vil bli tilbudt muligheten å kjøpe en ekstra billett hver
 • Personer som ikke er medlemmer av Tornekrattet, men som har sesongkort på Inngang 13 vil bli tilbudt å kjøpe en billett mot at de melder seg inn i Tornekrattet

Informasjon om reise/overnatting i regi av Tornekrattet

Vi er i ferd med å spikre de aller siste detaljene som har med arrangering av reise og overnatting. Denne pakken vil inneholde buss til Oslo fredag 22. november, to netter på hotell og retur i buss etter kampen søndag 24. november. Prisen er foreløpig beregnet til å være ca. 3000,- per pers, og vi vil komme tilbake med mer (og endelig) informasjon rundt dette opplegget i løpet av de neste dagene.

NB: Det vil ikke bli gitt noen fordeler mtp. fordelingen av billetter for de som evt. måtte melde seg på reise/overnatting i regi av Tornekrattet etter at dette opplegget er klart.

Flere nyheter