Evig troskap til MFK
Tornekrattet

Kunngjøring: Ordinært Årsmøte for sesongen 2013

I tråd med organisasjonens vedtekter(§14)kunngjøres herved at det ordinære årsmøte i Tornekrattet avholdes lørdag 8. februar 2014.

Medlemmer av Tornekrattet inviteres herved til årsmøte for sesongen 2014.

Møtet vil bli avholdt lørdag 8. februar 2014, kl 18.00 i kafeen på Aker Stadion (inngang fra sørsida). [Oppdatering fra styret]:: Årsmøtet for sesongen 2013 vil foregå bak lukkede dører og uten innsyn for ikke-medlemmer. Medlemsbevis sjekkes i døren.

AGENDA:

  Sak 1    Valg av møteleder og referent
  Sak 2    Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Sak 3    Valg av to representanter til å undertegne protokollen
  Sak 4    Årsberetning
  Sak 5    Regnskap
  Sak 6    Innkomne forslag
  Sak 7    Fastsettelse av Kontingent
  Sak 8    Valg 

Styret viser til følgende vedtekter:

14. TID OG INNKALLING 
Årsmøtet, som er Tornekrattets høyeste organ, holdes i løpet av februar måned påfølgende år. Styret avgjør tidspunkt og sted. Medlemmene skal innkalles senest 2 uker før møtet. 
15. FORSLAG 
Forslag til nye styremedlemmer må være valgkomiteen skriftlig i hende senest 7 dager før årsmøtet. Forslagene skal være styret skriftlig i hende, senest 5 dager før årsmøtet. Årsmøtesaker skal være styret skriftlig i hende senest 7 dager før årsmøtet. Benkeforslag godtas ikke. 
16. STEMMERETT 
Medlemmer som har betalt medlemsavgift for det året årsmøtet holdes har stemmerett. Medlemmer må ha fylt 16 år for å ha stemmerett ved årsmøtet. Stemmeretten er personlig og medlemsbevis må fremvises ved inngangen. 

Valgkomiteen ved Stig Berild kan kontaktes på telefon 900 19 646
Årsmøtesaker ved fungerende sekretær Vebjørn Hjelmseth på vebjorn.hjelmseth@tornekrattet.no

På vegne av valgkomiteen ønsker vi å videreformidle følgende informasjon:

VALG 2014, TORNEKRATTETS STYRE

Litt info til våre medlemmer om hvem som er på valg i styret. Årsmøtet avholdes lørdag 08.02.2014.

Leder, velges for 1 år
Kasserer, velges for 2 år
Sekretær, velges for 2 år
Styremedlem, velges for 1 år (Thor Olav Waksvik ble valgt som styremedlem for 2 år i fjor, men er nå dessverre tvunget til å trekke seg)
Styremedlem, velges for 1 år
2 varamedlemmer, velges for 1 år

Nestleder og valgkomite er ikke på valg.

Valgkomiteen avklarer i skrivende stund hvilke av styremedlemmene som ønsker gjenvalg. Uavhengig av dette mottas forslag om nye styremedlemmer med stor takk. Alle forslag vil bli behandlet konfidensielt. Forslagstiller må oppgi sitt navn slik at vi kan sjekke dette mot medlemsregisteret. Det er selvsagt fullt mulig å foreslå seg selv for den som føler et engasjement for hva Tornekrattet sysler med. Forslag sendes på epost til stig.berild@mimer.no

Til slutt vil vi offentliggjøre vår innstilling, men alle foreslåtte kandidater som ønsker å stå på valg vil selvsagt være på denne lista som motkandidater under valget.  Viser for øvrig til punkt nr 15 i våre vedtekter:
Forslag til nye styremedlemmer må være valgkomiteen skriftlig i hende senest 7 dager før årsmøtet. Forslagene skal være styret skriftlig i hende, senest 5 dager før årsmøtet. Årsmøtesaker skal være styret skriftlig i hende senest 7 dager før årsmøtet. Benkeforslag godtas ikke.


Mvh
Randi Heder og Stig Berild
Valgkomiteen

Velkommen til årsmøte, 
Styret

Flere nyheter