Evig troskap til MFK
Tornekrattet
Foto: Av og til blir det for lite informasjon, og av og til blir det alt for mye. I denne artikkelserien vil vi, over tid, forsøke å finne riktig mengde å dele med medlemmene.

Styret informerer (13. februar 2014)

Det du leser nå er det første innlegget i en planlagt artikkelserie der vi i styret "letter litt på sløret" som et av flere tiltak for å bedre kommunikasjonen, øke tilgjengeligheten og, forhåpentligvis, styrke tilhørigheten.

Gjennom denne serien ønsker vi å tilby et innblikk i hva vi til enhver tid jobber med, litt informasjon om hvordan vi tenker, og samtidig åpne dørene for en tettere dialog med medlemmene. Nå er ikke alle detaljer meislet i stein; og godt er kanskje det da det tillater oss å forme dette prosjektet i samsvar med ønsker fra medlemmene.

Et lite skritt...

Vi har allerede gjennomført sesongens første styremøte, og i utgangspunktet satser vi på å legge ut et nytt innlegg i denne artikkelen etter hvert styremøte eller, i perioder hvor det av ulike årsaker drøyer litt lengre enn normalt mellom møtene, ca. hver 3. uke. Ansvaret med å forfatte innlegget er noe vi planlegger å la gå på rundgang; enkelt og greit for at dere skal bli litt bedre kjent med hver enkelt en av oss.

Men, nok innledende prat; la oss se på hva som ble snakket om på årets aller første styremøte, og hvilke planer vi i styret allerede jobber opp mot.

Konstituert ansvar

Første punkt på sakslisten var konstituering av det nye styret samt fordeling av arbeidsoppgaver. Det er viktig for oss å presisere at selv om vi har ulike ansvarsområder skal vi alle bidra og sørge for at en person ikke blir stående igjen som den eneste som drar lasset.

Om vi tar det vi anser som de viktigste oppgavene, så ble Linda oppnevnt som ansvarlig for Reknes Ungdomshus, og vil da også fungere som styrets representant inn mot husstyret. Espen fortsetter i rollen som turansvarlig, mens Stefan og Christian vil dele på oppgavene som ligger innunder kamparrangement. Svein Erik vil også i år fungere som Webmaster; noe vi kommer kjapt tilbake til senere. Når det gjelder arrangementer som ikke finner sted på tribunen ble Heidi og Christian enige om å dele på oppgavene, mens Torkild blir vår representant inn mot Sportspuben 1911.

Komiteen, komite-to ...

Videre ble vi enige om at det må oppnevnes flere komiteer; herunder en rekruteringskomité, en vedtektskomité, en samarbeidskomité og en webkomité. De tre første kommer vil tilbake til under separate punkter.

Svein Erik, Eivind og Christian har allerede sagt seg villige til å være en del av webkomiteen. Hovedfokus for webkomiteen vil være å øke trafikken på hjemmesidene; både for å gi et bedre tilbud til medlemmer og andre MFK-interesserte, og også for å generere mer inntekt i klubbkassa gjennom (selektiv) reklame.

Vi i webkomiteen har foreløbig mange ideer i hodet, men vi har alltids plass til flere. Føler du at du har noe å bidra med i så forstand, om det så skulle være alt fra "Hva om dere prøver..." til "Jeg vil gjerne være med i komiteen; er det plass til meg?" så er det ikke vanskeligere enn å sende en epost til webmaster@tornekrattet.no og forhøre seg.

Vedtekter og samarbeid

Da sesongstarten nærmer seg faretruende fort og vi ønsker å få avholdt det ekstraordinære årsmøtet (helst) allerede før årets første kamp "tjuvstartet" vi litt med å kontakte personer vi i styret følte kunne passe godt inn i komiteene som skal jobbe henholdsvis med samarbeid og vedtekter. Skulle det dog være noen som brenner voldsomt for dette så oppfordres de på det aller sterkeste til å ta kontakt med styret@tornekrattet.no

Vedtektkomiteens hovedoppgave blir å foreta en kraftig gjennomgang av samtlige vedtekter for å se hvilke som kan/bør forbedres og samtidig evaluere om det bør føyes til flere.

Samarbeidkomiteen vil sette seg ned og forsøke å finne ut hva som savnes av de medlemmene vi har som ikke bor i eller like i nærheten av Molde. Bl.a. ble det fremmet et forslag om at TK Øst skulle opprette eget organisasjonsnummer på årsmøtet, og dette er en av mange saker denne gjengen vil måtte ta stilling til.

Felles for begge komiteene er at forslagene de kommer frem til vil bli offentliggjort i god tid før det ekstraordnære årsmøtet, og at vi håper det er flere i medlemsmassen som ønsker å bidra. Vi vil komme med mer informasjon om hvordan dette vil fungere i en egen sak i løpet av kort tid.

"MFK Supporter"

Som opplyst om på årsmøtet ble vi forespeilet oppstarten til en ny supporterklubb her i Molde, og vi lovet da å innkalle til medlemsmøte for å informere mer om dette. Nå viser det seg at dette ikke blir nødvendig alikevel da initiativtagerne har innsett at vi i Tornekrattet jobber mot mange av de samme målene allerede, og har derfor bestemt seg for å legge planene på is inntil videre.

Veien videre

Vi snakket også om hva vi ønsker å gjennomføre i år, og i skrivende stund blir det tatt initiativ til møte både med Molde 1742 og Sportspuben 1911 for å diskutere mange detaljer. Utover det så har vi sagt at vi ønsker å arrangere faste medlemskvelder, minimum 2 familiearrangementer, et krabbelag utpå høsten samt avspark før og årsfest etter sesongen. Og så er det jo tett på at Tornekrattet har 20-års jubileum ...

Det vil også bli forsøkt satt opp tur til kampene mot Laget-vi-ikke-husker-navnet-på, Lillebror, Lillestrøm og Sogndal med utgangspunkt Molde, pluss Odd, Start og Sarpsborg 08 med utgangspunkt Oslo. Det var også snakk om å forsøke seg på en busstur fra Oslo til Molde i løpet av sesongen, men vi befestet ikke dette til en spesifikk kamp helt enda.

Rekruttering m.m.

Som nevnt tidligere vil vi igjen sette fokus på å få økt rekrutteringen. Her har vi mange ideer i luften som skal diskuteres nærmere på et nærliggende styremøte, samt at vi har blitt kontaktet av Bergmo Ungdomsskole som skal ha Gründercamp i uke 15 og lurte på om vi ville gi elevene en oppgave som går på hvordan man kan øke rekrutteringen og entusiasmen rundt Tornekrattet. Vi skal også forhøre oss med klubben om muligheten til å bidra på MFKs distriktsturne for å komme ut i nærliggende områder og selge effekter, verve medlemmer o.l. og vil, om et sånt samarbeid ikke lar seg gjennomføre, vurdere hvordan vi evt. kan gjennomføre det på egenhånd.

Uten å skrive i lange ord om det kan vi nevne at kasserer har startet jobben å revidere regnskapet for fjorårssesongen i samarbeid med regnskapskontoret. Og for å avslutte med en gledelig nyhet så har styret besluttet at Hanne Flemsæther får dekket et personlig sesongkort for sesongen i år som takk for all den innsats og det enorme antallet dugnadstimer hun har lagt ned over flere sesonger.

It takes two to tango

Så, det var litt fra oss. Vel, det var egentlig ganske mye. I fremtiden vil nok innleggene bli noe kortere - men siden det var både helt nytt og samtidig sesongens første styremøte føltes det på en måte riktig å snakke såpass mye. Men i tillegg til å snakke må vi også være i stand til å lytte, og derfor ber vi deg komme med tilbakemeldinger, ris, ros og/eller innspill. Du kan finne oss på TwitterFacebookForumet eller komme i kontakt med oss ved å sende en epost til styret@tornekrattet.no

Dette innlegget ble ført i pennen av Svein Erik Jenset og gjengitt etter tillatelse fra et enstemmig styre.
En styrebehandlet sak ble unlatt offentligheten.

Flere nyheter