Evig troskap til MFK
Tornekrattet
Foto: Selv om vi ikke tror dette blir noen dans på hverken roser eller bøker ser komiteen frem til jobben som venter.

Nå begynner vedtekts-jobben!

Komiteen som skal jobbe med en grundig gjennomgang av samtlige vedtekter og fremme forslag for forbedringer og tilføyninger på det ekstraordnære årsmøte er nå satt.

Etter å ha forhørt seg med flere personer har vi landet på følgende sammensetting:

  • Svein Erik Jenset
  • Trygve Kjønvik
  • Vidar Andreassen
  • Trond Holst Ågård
  • Lars Ove Hagset

Det er viktig for styret å presisere at vi håper på både innspill og hjelp fra hele medlemsmassen i denne prosessen. Vi regner med at det vil komme inn en god del fra "Samarbeids-komiteen" etterhvert som de angriper sine oppgaver, men om du skulle ha konkrete forslag, tanker rundt hvilke vedtektesparagrafer som bør etterses nærmere eller bare en generell ide om en type vedtekt som bør på plass oppfordres du til å sende en e-post til vedtekter@tornekrattet.no

Samtidig lover vi, på vegne av komiteen, at samtlige forslag skal gjøres tilgjengelig for medlemmene så snart som mulig, og senest 14 dager før møtet skal avholdes.

Utover dette vil det selvfølgelig også være mulig for medlemmer å fremme sine egne forslag på det ekstraordinære årsmøtet, så sant de presenteres skriftlig for styret senest 14 dager før møtet avholdes (iht. krav i nåværende vedtekter).

PS: Endelig møtedato for det ekstraordinære årsmøtet er ikke spikret, men per dags dato jobber styret med 15. mars som "beste kandidat".

Flere nyheter